BaanNueng@Kathu    

ลักษณะทั่วไปภายในโครงการ  เป็น Apartment โดยภายนอกและภายใน เป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบ Modern Minimal Style โดยเน้นการตกแต่งและใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น แต่ใช้งานได้ครบตามความต้องการ  บรรยากาศภายในโครงการ   เน้นความอบอุ่น เป็นกันเอง เรียบง่ายแต่ดูเท่   กลุ่มลูกค้า   อายุตั้งแต่ 18-30 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มลูกค้านักศึกษา และคนทำงาน